Lokal tilpasning til et klima i endring

KS har utgitt eit hefte med råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommunar og fylkeskommunar.

Heftet er ei kortfatta oppsummering av dei viktigaste resultata frå forskingsprosjektet "Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur" som er gjennomført av Vestlandsforsking, SINTEF og Bjerknessenteret

Heftet kan de laste ned her: Lokal klimatilpasning til et klima i endring - Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner.