Klimatilpassing i kommunane

Vestlandsforskning har på oppdrag frå KS FoU leia forskingsprosjektet ”Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur” i samarbeid med SINTEF og Bjerknessenteret. Klimatilpasning Norge har bearbeida rapportane frå prosjektet og laga ein god og enkel oversikt over resultata frå prosjektet - tilpassa brukarane.

Her finn de gode råd og informasjon.

Klimatilpasning i kommunene - nettside - Miljøverndepartementet