Tilpasning til nye værforhold - klimatilpasninger og kommunesektorens infrastruktur

Carlo Aall held innlegg om tilpasning til nye værforhold på seminar arrangert av KS i Oslo 19. september.

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) arrangerer et seminar om klimatilpasning i kommunesektoren der resultatene fra  prosjektet "Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur" gjennomført av Vestlandsforsking i samarbeid med SINTEF og Bjerknessenteret presenteres.

En av hovedkonklusjonene fra prosjektet - som gjelder klimatilpasning innen bygninger, veier og vann- og avløp - er at isolert sett er dårlig vedlikehold en større trussel enn forventede klimaendringer for den samlede klimasårbarheten.

Foredrag av Carlo Aall: Tilpasning til nye værforhold

Mer informasjon om seminaret

Fleire presentasjonar frå seminaret