Mindre førebudde på ekstremvêr

Dei fleste fylkesberedskapssjefar meiner at samfunnet er blitt meir sårbart for ekstremvêr. Likevel blir beredskaps-Norge bygd ned.

For mer informasjon, sjå oppslag på Norges forskningsråd sine sider