Oppslag i Aftenposten om konflikter rundt konklusjonene fra prosjektet