Vindkraftseminar i Bergen

I samband med prosjektet "Vindkraft, reiseliv og miljø - en konfliktanalyse" vart det det andre dialogseminaret arrangert i Bergen 14. januar 2009. Prosjektets første dialogseminar vart arrangert i Florø 27. november 2007

Program for møtet på Hotell Augustin i Bergen 14. januar 2009

10.00-10.15 Velkommen, bakgrunn for prosjektet ved Håkon Sandvik fra Vestavind AS
10.15-10.35 Refleksjoner om regjeringens vindkraftstrategi og reiselivsstrategi i lys av prosjektet, ved rådgiver Bente Anfinnsen fra Olje og Energidepartementet
10.35-10.45 Spørsmål / diskusjon
10.45-11.05 Status for vindkraft i Norge pr i dag, og tanker om hvordan Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vil prioritere fremover , ved overingeniør Mathilde Berg, NVE
11.05-11.30 Spørsmål / diskusjon / pause
11.30-12.30 Presentasjon av prosjektet: Vindkraft, reiseliv og miljø – en konfliktanalyse , ved forskningsleder Carlo Aall og forsker Eli Heiberg, Vestlandsforsking (se vedlagte lysark merket VF1)
12.15-12.45 Spørsmål / kommentarer – en runde rundt bordet
13.00-13.45 Lunsj
13.45-13.55 Veien videre. Innledning til debatt om strategier og tiltak for å avhjelpe fremtidige konflikter mellom vindkraft og reiseliv , ved forskningsleder Carlo Aall, Vestlandsforsking (se vedlagte lysark merket VF2)
13.55-15.15 Kommentarer og forslag - en runde rundt bordet.
15.15-15.30 Pause
15.30-15.50 Oppsummering av debatten, ved forskningsleder Carlo Aall, Vestlandsforsking
15.50-16.00 Spørsmål/kommentarer
16.00 Avslutning og hjemreise

Deltakarliste

Fråsegner