Aktuelle prosjekt

  1. Prosjekt (20.06.2016) Fritidsboligar som vekstimpuls i fjellområda
  2. Prosjekt (01.04.2016) Nytt forvaltningssystem for fleirbruk i utmark
  3. Prosjekt (01.03.2016) Energieffektiv byturisme
  4. Prosjekt (01.03.2016) Virkningen av økt granplanting i skog på Vestlandet
  5. Prosjekt (01.02.2016) Samhandling for grønt skifte