Vurdering av potensialet for cruiseturismen i kommunane Sogndal, Luster og Leikanger

Rapport
Id:
2008-1

Rapporten skal gje oppdragsgjevarane og reiselivsnæringa i Sogndal, Luster og Leikanger eit betre grunnlag for å vurdere potensialet for utvikling av cruiseturisme i regionen.