Verdiskaping i turistnæringa i distrikts-Norge

Foredrag
Id:
21.08.2013

Presentasjon under eit seminar arrangert av Virke reiseliv, Bergen