Verdien av sivil beredskap ved lokale klimaendringer

Foredrag
Id:
10.11.2011

Innlegg på ”Naturviterforum” på Sundvolden hotell 9-10. november 2011