Travelistics - Styringsinformasjon for reiselivet

Foredrag
Id:
desember 2011

Innlegg på Fjord 2.0-konferansen arrangert av NCE Tourism Fjord Norway.

Foredraga frå konferansen finn de på nettsida til NCE Tourism Fjord Norway.