Statlege rapporteringskrav til kommunane - rapport frå forprosjekt

Notat
Utgjevar:
Høgskulen i Sogn og Fjordane

Ragnar Brevik, Oddbjørn Bukve og Åge Vebostad: Statlege rapporteringskrav til kommunane - rapport frå forprosjekt. HiSF notat 2/2014.