Notat
Id:
2004-7

 

 

Notatet er en oppsummering av standardiseringsarbeidet som har vært utført i programmet BIT Reiseliv fram til sommeren 2004. De er også laget en oversikt over begreper innen standardisering med tilhørende definisjoner. Et forslag til produktkategorier for reiselivsprodukter er vurdert og kommenter. I tillegg er det lagt ved temaark for områdene Nettest, Emnekart og Standardisering.