Oppsummering av status for standardisering av BIT reiseliv

Vestlandsforsking skal laga ein statusrapport for arbeidet med standardisering i BIT Reiseliv. Rapporten skal fokusere på: - status så langt, kva er gjort og kva leveransar føreligg - forbetring av metodegrunnlaget - vurdering av forslag til produktdata - kvalitetsevaluering som viktig del av standardiseringsarbeidet - bruk av emnekart i standardiseringsarbeidet
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Reiselivsbedriftenes Landsforening
Prosjektnummer:
5269
Prosjektleiar:
Seniorforskar
Publikasjon(ar):