Smått, skrint og slagkraftig: legitimitetsbygging i innovative rurale nettverk

Av:
Artikkel
Id:
2017
Utgjevar:
Fagbokforlaget

Artikkel i boka "Innovasjonsøkosystem", redaktør Jon Gunnar Nesse

Kap. 8 - s. 157 - 185