Sluttnotat - Operasjonalisering av berekraftig reiseliv og geoturisme

Notat
Id:
2011-4

Av: Frida Ekstrøm, Agnes Brudvik Engeset og Ståle Brandshaug

I dette prosjektet er det prøvd ut et indikatorbasert verktøy og en sertifiseringsordning. Gjennom prosjektet har forskergruppen stilt spørsmål om indikatorer er egnet for reiselivsnæringen i en omlegging mot et mer bærekraftig reiseliv. Konklusjonen i prosjektet er at det på bedriftsnivå er sertifiseringsordninger som er enklest å jobbe med i begynnelsen av en omlegging mot mer bærekraft i en reiselivsbedrift. Mens indikatorer kan brukes som et supplement der sertifiseringsordningene ikke dekker prioriterte områder.