Potensiell/latent etterspørsel etter fritidsreiser og sosial og kulturell endring som kan påvirke utviklingen. En internasjonal kunnskapsoversikt

Rapport
Id:
97-16