Potensiell/latent reise-etterspørsel

Prosjektet skal systematisere internasjonal kunnskap om tendenser i turist- og reiselivsettersprselen i de viktigste utenlandske markedene, begrenset til trender som påvirker potensiell/latent ettersprsel. Viktige delmål er: grundigere systematisering av kunnskapene om demografiske endringer, endret livsstil/verdier, utviklingen av fritidsvaner generelt og trender innen spesialinteresser for natur, sport og kultur, kan/vil påvirke reiselivsettersprelen på kort og lengre sikt. Prosjektet er en viderefrig av en strre "state of the art studie" som kartla viktige endringsprosesser i internasjonal reiselivsetterspørsel generelt. VF-rapport 9/96 gir resultatene fra det arbeidet.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Norges forskningsråd
Prosjektnummer:
2146
Prosjektleiar: