Overraskende endringer i husholdningenes energibruk

Foredrag
Id:
10.12.2013

Presentasjon av Carlo Aall på årssamlingen til CenSES.