Minipubliseringsløysing. Enkel løysing for å sikra at alle kan presentera seg på nett.

Notat
Id:
notat 2006-2

Dette notatet gir ein omtale av eit enkelt publiseringssystem som gir reiselivsbedriftene i Sogn og Fjordane ein enkel og billeg måte å presentera seg på nett.