Litteraturstudie - Innovasjon i Sogn og Fjordane

Av:
Notat
Id:
2014-4

 

 

Anja Sire, Ingjerd Skogseid og Jon Gunnar Nesse: Innovation in Rural Places - Status of knowledge