Kompetansemekling i privat og offentleg sektor

Foredrag
Id:
13.06.2013

Innlegg på konferansen "Høgskoler & samfunn i innovativ samhandling", Trondheim, 11. - 13. juni 2013.

Meir om konferansen