Klimatilpassing og førebygging av naturskade - uproblematisk?

Foredrag
Id:
16.09.2013 10:00

Innlegg på seminar om klimatilpassing. Rullering av klimaplan for Hordaland.