Klimatilpassing – konsekvenser ved uoversiktlig infrastruktur

Foredrag
Id:
november 2011

Innlegg på Partnerseminar for Norges vassdrags- og energidirektorat
Samfunnsberedskap i et forvaltningsperspektiv
Norges vassdrags- og energidirektorat, Oslo 7.12.2011