Kartlegging av reiseliv, gardsturisme, turguiding og friluftsliv og anna miljøbasert næringsutvikling knytt til Breheimen - Mørkrisdalen

Rapport
Id:
2005-7

Rapporten dokumenterer interesser og aktivitetar knytt til gardsturisme, turguiding og friluftsliv og anna miljøbasert næringsutvikling i området Breheimen – Mørkrisdalen.