Innovasjonsteori i møte med realitetane

Artikkel
Id:
mai 2010

VRI (verkemiddel for regional forsking og innovasjon) er Norges forskingsråds nye satsing på regional FoU og innovasjon. Gjennom å fremje samarbeid mellom FoU-institusjonar og næring skal programmet bidra til uvikling av regionale innovasjonssystem. Med utgangspunkt i erfaringar frå implementeringa av denne satsinga på regionalt nivå viser vi i denne artikkelen at det ikkje alltid er like enkelt å overføre ideane frå teori til praktisk politikk.

Av Ingjerd Skogseid, Stig-Erik Jakobsen, Else Ragni Yttredal, Finn Ove Båtevik, Martin Byrkjeland og Inger Beate Pettersen.  I: Plan nr. 1/2010