Innovasjon i Sogn og Fjordane - vilkår og hinder: Arbeidskraft

Notat
Id:
2014-3

Torbjørn Årethun, Jon Gunnar Nesse og Ingjerd Skogseid (red.): Innovasjon i Sogn og Fjordane - vilkår og hinder: Arbeidskraft

Dette notatet er frå prosjektet «Innovasjon i Sogn og Fjordane – vilkår og hinder» finansiert av Sogn og Fjordane Fylkeskommune og Norges Forskingsråd gjennom VRI-programmet. Her har vi samle det som omhandlar arbeidskraft; Flyttestraumarog utdanningsnivå hjå dei som flytter inn eller ut av fylket. Det er også gjort ein analyse av bulyst og entreprenørlyst blant unge som er i ferd med å avslutte vidaregåande utdanning i fylket og blant dei som har registrert seg som interessert i arbeid i fylket ved at dei har registrert seg i Framtidsfylke sin database. Notatet summerer opp dei deler som inngår i sluttrapport og dokumentasjonsrapport og som vedlegg finnes presentasjoner som er gjennomført basert på dette materialet.