Hvordan kan vi møte klimaendringene - tilpasning og tiltak

Foredrag
Id:
03.09.2013

Innlegg via Skype på klimaseminar arrangert av Framsenteret i Tromsø 3. september 2013.