Hva skjer med forurenset grunn når klimaet endrer seg?