Funksjonell analyse - Energiregion Sogn og Fjordane

Notat
Id:
2014-11

Redaktørar: Jon Gunnar Nesse, Øyvind Heimset Larsen og Ingjerd Skogseid

Notatet er frå prosjektet "Innovasjon i Sogn og Fjordane - vilkår og barrierar" finansiert av Sogn og Fjordane fylkeskommune. Notatet inneheld den fullstendige funksjonelle analysen av Energiregion Sogn og Fjordane.