Funksjonell analyse - Bedriftsnettverket i Jostedalen

Notat
Id:
2014-10

Redaktørar: Kristin Løseth, Ingjerd Skogseid og Jon Gunnar Nesse

Notatet er frå prosjektet "Innovasjon i Sogn og Fjordane - vilkår og barrierar" finansiert av Sogn og Fjordane fylkeskommune. Notatet inneheld den fullstendige funksjonelle analysen av bedriftsnettverket i Jostedalen.