Notat
Id:
2014-9

Redaktørar: Frida Ekstrøm, Ingjerd Skogseid og Jon Gunnar Nesse

Notatet er frå prosjektet "Innovasjon i Sogn og Fjordane - vilkår og barrierar" finansiert av Sogn og Fjordane fylkeskommune. Notatet inneheld den fullstendige funksjonelle analysen av IT-forum Sogn og Fjordane.