Funksjonell analyse av frukt- og bærnettverket i Sogn og Fjordane

Notat
Id:
2014-1

Redaktørar: Kristine Skarbø, Ingjerd Skogseid og Jon Gunnar Nesse

Notatet er frå prosjektet "Innovasjon i Sogn og Fjordane - vilkår og barrierar" finansiert av Sogn og Fjordane fylkeskommune. Notatet inneheld den fullstendige funksjonelle analysen av frukt- og bærnettverket i Sogn og Fjordane.