Felles presentasjon av reiselivsproduktet indre og midtre Sogn.

Notat
Id:
notat 2006-3

Dette notatet gir ein omtale av strukturen i presentasjonen av Indre og Midtre Sogn i sognefjord.no gjennom brukarmanualane for publiseringssystemet. Det beskriv også korleis denne går inn som eit element i ein komplett presentasjon av området.