Evaluering av NynorskPluss

Rapport
Id:
2004-3

Rapporten er ei evaluering av opplæringsprogrammet NynorskPluss brukt til norskopplæring av framandspråklege. Evalueringa dekkjer både den pedagogiske delen og IKT-del. Evalueringa har vore utført i samarbeid mellom Høgskulen i Sogn og Fjordane og Vestlandsforsking