Evaluering av Dill@. En kartlegging av spredning og bruk av en opplærings-CD i data i Gloppen kommune

Rapport
Id:
2003-5

Rapporten viser at de som har prøvd Dill@ er fornøyde. Undersøkelsen gir informasjon om at de betrakter opplæringen som både så god og så nyttig at de vil bruke Dill@ videre. Om dette er reelt er for tidlig å si noe bestemt om, men informantene er klare på at de vil bruke Dill@ til å lære mer og repetere det de har lært. Dette gjelder også de informantene som har prøvd andre typer datakurs tidligere.

Dill@ treffer også de som på forhånd er ”helt blanke”. De som tidligere har jobbet med data er mer målrettet, og går direkte på de delene av Dill@ som er aktuelle, også i forhold til disse gruppene fungerer CD-en. En viktig indikasjon på at opplæringen har fungert, er at informanter faktisk har tatt i bruk tjenester som et resultat av Dill@, nettbank er et eksempel på dette.

rapport5-03.pdf (83.17 KB)