Et kunnskapsbasert Sogn og Fjordane av Inge Jan Henjesand

Av:
Foredrag
Id:
12.01.2012

Inge Jan Henjesand sin presentasjon ved lanseringa av sluttrapporten for prosjektet.