Energy use and CO2 emissions from cruise ships — A discussion of methodological issues

Notat
Id:
2011-2

Vestlandsforsking har utarbeidd eit notat om ulike metodar for å estimere CO2-utslepp og energibruk frå cruiseskip, og korleis ein kan samanlikne cruiseturisme med andre transportmiddel og ferieformer. I notatet er det gjort anslag for CO2-utslepp og energibruk frå einskilde cruiseskip, og totalutslepp for cruiseturisme i Noreg.