Datagrunnlaget for boka

Av:
Artikkel
Id:
2017
Utgjevar:
Fagbokforlaget

Artikkel i boka "Innovasjonsøkosystem", redaktør Jon Gunnar Nesse

Kap. 2 - s. 49-65