Bakgrunn for prosjektet Eit kunnskapsbasert Sogn og Fjordane

Foredrag
Id:
12.01.2012

Presentasjon - Lansering av rapporten frå prosjektet