Årsrapport 2003/2004 BIT Reiseliv Sogn - IKT-innovasjon Reiseliv Sogn