Arbeidsbok for bærekraftpilotene

Notat
Id:
april 2011

Formålet med denne arbeidsboken er å hjelpe Arena-pilotene i utprøvingen av miljøstyringssystemer. Utprøvingsfasen vil foregå over en periode på ca ett år. I første omgang vil dette være et arbeidsredskap i Arena-prosjektets første fase. Samtidig er arbeidsboken tenkt som en foreløpig versjon av noe som etter hvert skal bli en håndbok.

En slik håndbok må også sees i sammenheng med tilsvarende prosess i Innovasjon Norge (IN) sin satsing ”Bærekraftig Reiseliv 2015”. Resultatet av IN sin satsing – og da også med innspill fra vårt prosjekt - skal forhåpentligvis bli en papir- og nettbasert ”Håndbok i bærekraftig reiseliv” som bl.a. er ment å beskrive generelle og bransjespesifikke områder/metoder for arbeid med bærekraft og valg og bruk av miljøstyrings- og sertifiseringssystemer.