AP2:Casestudie: nye varer/produkt av handtverksteknikken reipslaging

Prosjektaktivitet
Id:
November 2023

Tau i eit historisk perspektiv og som grunnlag for vidare arbeid!