Notat
Id:
2009-2

 

Notatet er ei utgreiing om moelegheitene for ei framtidig alumniordning for tidlegare traineear gjennom Framtidsfylket.