Ungdomskulturar og verdiar

Målet for prosjektet er å beskrive hovudtypar av ungdomskulturar med vekt på kva verdiar som er dominerande i dei ulike kulturane. Prosjektet er ein del av eit større prosjekt om ungdom i Sogn og Fjordane
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Norges forskningsråd
Prosjektnummer:
3196
Prosjektleiar:
Forskingsleiar