Sparebanken Sogn og Fjordane workshop

Rådgiving til Sparebanken Sogn og Fjordane i samband med utvikling av ny portal for banken.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Sparebanken Sogn og Fjordane
Prosjektnummer:
6049
Prosjektleiar:
Seniorforskar
Prosjektmedarbeidarar: