Delprosjekt BIT Reiseliv Sogn, vidareutvikling av Hotellgruppa i Sogn på Internett (5238). Hotellgruppa i Sogn er eit samarbeid mellom dei 21 hotella som er knytt til Sognefjorden, frå Turtagrø i aust til Brekke i vest. Hotellgruppa i Sogn er interessert i å prøve ut og ta i bruk eit nettbasert informasjons- og bookingsystem som er tilpassa den type trafikk som hotella er avhengige av. Dette prosjektet er ei vidareutvikling av portalen med XML-visningar, bookingskjema og kartvisningar.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Reiselivsbedriftenes Landsforening
Prosjektnummer:
5255
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar: