ROSiE skal bidra til vidareutvikling av EU-initiativet open forsking (Open science), særskilt på områda forskingsetikk og -integritet.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Universitetet i Oslo
I samarbeid med:
Universitetet i Oslo
Prosjektnummer:
6612
Prosjektleiar:
Seniorforskar