Vestlandsforsking er bedt om å gjera eit grunnlagsarbeid for muleg rekruttering av IT-kompetanse frå India. Det skal utarbeidast ein generell oversikt over IT-utdanning i India og tilgang til IT-kompetanse. Arbeidet skal også vurdera muleg oppfølging. Det skal utarbeidast ein kort rapport og ein tilhøyrande lysark-presentasjon.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Difi - Direktoratet for forvaltning og ikt
Prosjektnummer:
6293
Prosjektmedarbeidarar:
Seniorforskar
Publikasjon(ar):