Rebound effekter som nytt salgbart kompetanseområde i kunnskapsbedrift

Skattefunn-prosjekt

Startdato:
Sluttdato:
Prosjektnummer:
6285
Prosjektleiar: